Εφαρμογές Φυσικού Ζεόλιθου


Φυσικός ΖεόλιθοςΟι ζεόλιθοι είναι μικροπορώδη αργυλοπυριτικά ορυκτά που χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων ως προσροφητικά και καταλύτες. Ο όρος δημιουργήθηκε το 1756 από τον Σουηδό ορυκτολόγο Άξελ Κρόνστεντ, ο οποίος παρατήρησε ότι με την ταχεία θέρμανση στιλβίτη παράγεται μεγάλη ποσότητα ατμού από νερό το οποίο είχε απορροφηθεί από το υλικό. Με βάση αυτή την παρατήρηση ονόμασε το υλικό ζεόλιθος, από τις ελληνικές λέξεις «ζέω» (βράζω) και «λίθος» (πέτρα). Ο ζεόλιθος μπορεί να είναι αυτοφυής ή να παράγεται βιομηχανικά. Έχει εφαρμογή:

Στη γεωργία,

Στην κτηνοτροφία,

Στο περιβάλλον,

Στον άνθρωπο

Άρθρα και Έρευνες

Ενημερωθείτε για έρευνες που αφορούν τον ζεόλιθο, καθώς και για τις εφαρμογές του στη γεωργία (ως βελτιωτικό εδάφους σε όλες τις καλλιέργειες και τα εδάφη) και στην κτηνοτροφία (ως ενισχυτικό στη διατροφή των χοίρων, των πουλερικών, των αιγοπροβάτων και των βοοειδών).

 

Περιορίστε τα χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα και
κάντε το έδαφος που καλλιεργείτε πιο παραγωγικό με φυσικό τρόπο!

mycorr