Ο ζεόλιθος στη γεωργία

Ο ζεόλιθος στην κτηνοτροφία
16 Νοεμβρίου 2017
Εφαρμογές του ζεόλιθου στις καλλιέργειες
30 Νοεμβρίου 2017
 
Ο φυσικός ζεόλιθος χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία στην καλλιέργεια μιας ευρείας ποικιλίας σιτηρών, φρούτων καθώς και λαχανικών.
 

Ο ζεόλιθος ως προϊόν βελτίωσης του εδάφους.

 

Ο Ζεόλιθος λόγω της υψηλής του ικανότητας στην ανταλλαγή κατιόντων και της πορώδους ιδιότητας του, δεσμεύει τα βαρέα μέταλλα από το έδαφος και απελευθερώνει σταδιακά θρεπτικές ουσίες στο ριζικό σύστημα.
Οι ιδιότητες του ζεόλιθου που χρησιμεύουν στη γεωργία:
Αφομοιώνει τα θρεπτικά συστατικά και τα αποδεσμεύει σταδιακά όποτε απαιτείται.
Απορροφά και παγιδεύει τις τοξικές ουσίες.  Βοηθά στην εξισορρόπηση του PH εξουδετερώνοντας τα όξινα συστατικά του εδάφους.
Μειώνει το φαινόμενο της αλκαλικότητας του εδάφους.
Βελτιώνει τον αερισμό του φυτού.
Προωθεί την ισορροπία των αλκαλικών μετάλλων.
Βελτιώνει την ανάπτυξη των ριζών.
Διατηρεί την υγρασία (ικανότητα συγκράτησης του νερού).
Μειώνει την ανάγκη εφαρμογής φυτοφαρμάκων και άλλων προσθετικών.

Α ποτελέσματα από την χρήση του ζεόλιθου στην γεωργία.

 

Αύξηση της διατήρησης των θρεπτικών ουσιών
Αύξηση της παραγωγής
Βελτίωση της ποιότητας των καρπών
Αντιμετώπιση των ασθενειών του ριζικού
Αντιμετώπιση και εξάλειψη των παθογόνων και των σπόρων των ζιζανίων
Μείωση του κόστους των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων
Ο ζεόλιθος είναι 100% φυσικό πέτρωμα.
Είναι πλούσιος σε ιχνοστοιχεία και δεν αποσαθρώνεται
Είναι κατάλληλος και για τη συμβατική αλλά και την βιολογική γεωργία
Το κόστος του ζεόλιθου είναι μικρότερο σε σχέση με την τρέχουσα αξία του συνηθισμένου λιπάσματος

Ε φαρμογές στις Καλλιέργειες

 

O ζεόλιθος ως βελτιωτικό εδάφους χρησιμοποιείται σε όλες τις καλλιέργειες και σε όλα τα εδάφη. Είναι 100% φυσικό πέτρωμα, ιδανικό για συμβατική αλλά και για βιολογική καλλιέργεια. Ο ζεόλιθος μπορεί να εφαρμοστεί σε υπαίθριες καλλιέργειες, σε νέα και υπάρχοντα δέντρα, σε θερμοκήπια, σε καλλιέργειες λουλουδιών και λαχανικών, όπως και σε χλοοτάπητες και γκαζόν.
Ο λόγος επιλογής και εφαρμογής του είναι τα πλούσια ιχνοστοιχεία που διαθέτει, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του, ότι δεν αποσαθρώνεται και μένει αναλλοίωτος στο πέρασμα του χρόνου αλλά και η πολύπλευρη βοήθεια που παρέχει προς τους καλλιεργητές στην προσπάθεια τους για βελτίωση και αύξηση της παραγωγής. Διαθέτει την αποδεδειγμένη ικανότητα ενός φυσικού μηχανισμού βραδείας απελευθέρωσης θρεπτικών ουσιών στο ριζικό σύστημα, αυξάνοντας έτσι την ανάπτυξη των καλλιεργειών με ταυτόχρονη μείωση της απαιτούμενης ποσότητας των λιπασμάτων.
Μια επιπλέον προσφορά από τον ζεόλιθο προς το περιβάλλον.
Σε αντίθεση με τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται συνήθως, μειώνεται θεαματικά η απώλεια των θρεπτικών ουσιών προς τα υπόγεια ύδατα και το περιβάλλον.

Τ ρόπος εφαρμογής ζεόλιθου

 

Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τη σύσταση του εδάφους μας (αν περιέχει άμμο, άργιλο κτλ) και ανάλογα με την σύσταση του και το είδος της καλλιέργειας, να εφαρμόσουμε την κατάλληλη κοκκομετρία και ποσότητα. Στα βαριά αργιλώδη εδάφη συνίσταται η πιο μεγάλη κοκομετρία ενώ στα ελαφριά αμμώδη εδάφη η πιο λεπτή κοκκομετρία. Όσο πιο λεπτόκοκκο ζεόλιθο χρησιμοποιούμε τόσο λιγότερη ποσότητα χρειάζεται. Για την λίπανση του εδάφους η ιδανική ενσωμάτωση γίνεται με φρέζα, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια και φτάνοντας σε βάθος 10 με 14 εκ. κοντά στο ριζικό σύστημα. Σε καλλιέργειες που δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή με φρέζα ο καλλιεργητής μπορεί να ενσωματώσει το ζεόλιθο με τον ίδιο τρόπο που ενσωματώνει τα συνηθισμένα λιπάσματα στις καλλιέργειες του. Ο ζεόλιθος μπορεί να συνδυαστεί και να εφαρμοστεί μαζί με τα λιπάσματα όπως επίσης μπορεί και να συνδυαστεί άψογα και με τους ενεργούς μικροοργανισμούς.

Ε φαρμογές με ψεκασμό.

 

Με τον ψεκασμό δημιουργείται μια ασπίδα προστασίας προς το φυτό επιτυγχάνοντας πρόληψη και αντιμετώπιση.
Αντιμετώπιση βακτηρίων και μυκήτων.
Μεγαλύτερη προστασία από τους παγετούς.
Προστασία από την εκκόλαψη αυγών.
Καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενειών του φυλλώματος.
Η χρήση του ζεόλιθου βοηθάει στην αποτελεσματική προστασία των δέντρων και των φυτών από διάφορες ασθένειες όπως : Κυκλοκόνιο, Ωίδιο, Τετράνυχο και Νηματώδες.