Χρήση του ζεόλιθου στο περιβάλλον

Κηπουρική στο σπίτι
16 Δεκεμβρίου 2017
Ιδιότητες του Ζεόλιθου
16 Δεκεμβρίου 2017
 

Ο

φυσικός ζεόλιθος έχει χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις προστασίας από διαρροή πυρηνικής ακτινοβολίας, όπως στη Fukushima και στο Chernobyl. Λόγω της ικανότητάς του να δεσμεύει βαριά μέταλλα, ο ζεόλιθος εφαρμόζεται συχνά σε μεγάλες ποσότητες σε περιοχές με διαρροή ακτινοβολίας. Δεσμεύει το ραδιενεργό υλικό και στη συνέχεια συλλέγεται και εγκλωβίζεται σε γυαλί και τσιμέντο. 

Παρακάτω μερικές από τις ευεργετικές ιδιότητες του φυσικού ζεόλιθου στο περιβάλλον.

  • Βελτίωση ποιότητας πόσιμου νερού.

  • Χρησιμοποιείται στον καθαρισμό διαφόρων τύπων λυμάτων (αστικά, βιομηχανικά, γεωργικά, ραδιενεργά απόβλητα).

  • Βοηθάει στην ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό πολλών υδρόβιων οργανισμών.

  • Στα νερά της λίμνης, αλλά και σε άλλους υδάτινους όγκους, ρυθμίζει το pH του νερού προς το ουδέτερο, εμπλουτίζει σε οξυγόνο το νερό, μειώνει τα βακτήρια, βελτιώνει τη διαβίωση και ανάπτυξη των οργανισμών και φυτών.

  • Δέσμευση και απομάκρυνση βαρέων μετάλλων και ραδιενεργών νουκλεοτιδίων από το έδαφος.

  • Αφαίρεση ραδιενεργών ισοτόπων από πυρηνικά απόβλητα.

  • Στα στερεά απόβλητα μεταλλείου και κυρίως στη λεκάνη διαχείρισης τελμάτων, αποτρέπει την έκπλυση των μετάλλων με το νερό της βροχής.

  • Στον καθαρισμό νερού και λυμάτων, ο ζεόλιθος χρησιμοποιείται σε φίλτρα όπου λόγω της δομής του, δεσμεύει τις βλαβερές ουσίες δημιουργώντας μία λυματολάσπη η οποία κατακάθεται και απομακρύνεται.