Γεωργία

Ο Ζεόλιθος συγκρατεί ένα μεγάλο ποσοστό του νερού στο έδαφος με αποτέλεσμα να μειώνονται οι ανάγκες για πότισμα.
Μειώνει το πλάγιασμα τοποθετώντας πυρίτιο στα κυτταρικά τοιχώματα των μίσχων
Βελτιώνει τη δομή του εδάφους και αυξάνει τον αερισμό.
Προστατεύει από το στρες στις αντίξοες συνθήκες καθώς και σε παγετό και ξηρασία
Αυξάνει τη φωτοσυνθετική απόδοση
Μειώνει την πρόσληψη νατρίου ενώ εξισορροπεί το PH.
Λειτουργεί σωρρευτικά και δεν αποσαθρώνεται και κατά συνέπεια αποτελεί μια οικονομική λύση.
Επηρεάζει την απορρόφηση ιχνοστοιχείων και μακροστοιχείων.
Ενδείκνυται για βιολογικές καλλιέργειες.