Προϊόντα

Προϊόντα ζεόλιθου εξαιρετικής ποιότητας.

Η εταιρεία μας εισάγει Ζεόλιθο Σλοβακίας με καθαρότητα minimum 80% (συνήθης περιεκτικότητα 90%). Διατίθεται σε σακιά των 25kg και σε παλέτα 1 τόνου σε πέντε διαφορετικές κοκκομετρίες.

Ζεόλιθος διαμετρίματος 0-1mm


Καθαρότητα 80% min

Εφαρμογή στην κτηνοτροφία

Δοσολογία 1% /kg ζωοτροφής ενώ για θεραπευτική χρήση 2% /kg ζωοτροφής


Διάσταση: 0 εως 1mm
Πλαστικό σακί: 25Kg
Παραδόσεις: Από 1 σακί και πάνω
Τιμή (25Kg σακί): 12 €
Τιμή παλέτας (1 τόνος): Κατόπιν συνεννοήσεως

Ζεόλιθος διαμετρίματος 1-2,5mm


Καθαρότητα 80% min

Εφαρμογή στη γεωργία

Απαιτείται ενσωμάτωση στο έδαφος


Διάσταση: 1 εως 2,5mm
Πλαστικό σακί: 25Kg
Παραδόσεις: Από 1 σακί και πάνω
Τιμή (25Kg σακί): 12 €
Τιμή παλέτας (1 τόνος): Κατόπιν συνεννοήσεως

Ζεόλιθος διαμετρίματος 2,5-5 mm


Καθαρότητα 80 min%

Εφαρμογή στη γεωργία.

Απαιτείται ενσωμάτωση στο έδαφος και αφορά βαριά εδάφη


Διάσταση: 2,5 εως 5mm
Πλαστικό σακί: 25Kg
Παραδόσεις: Από 1 σακί και πάνω
Τιμή (25Kg σακί): 12 €
Τιμή παλέτας (1 τόνος): Κατόπιν συνεννοήσεως
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας!

Ζεόλιθος διαμετρίματος 20micron


Καθαρότητα 80% min

Εφαρμογή στη γεωργία

Εφαρμόζεται στις καλλιέργειες με ψεκασμό


Διάσταση: 20 micron
Πλαστικό σακί: 25Kg
Παραδώσεις: Από 1 σακί και πάνω
Τιμή (25Kg σακί): Κατόπιν συνεννοήσεως
Τιμή παλέτας (1 τόνος): Κατόπιν συνεννοήσεως
Διαθεσιμότητα: Κατόπιν παραγγελίας!

Ζεόλιθος διαμετρίματος 50micron


Καθαρότητα 80% min

Εφαρμογή στη γεωργία

Εφαρμόζεται στις καλλιέργειες με ψεκασμό


Διάσταση: 50 micron
Πλαστικό σακί: 25Kg
Παραδώσεις: Από 1 σακί και πάνω
Τιμή (25Kg σακί): 25 €
Τιμή παλέτας (1 τόνος): Κατόπιν συνεννοήσεως

Ενδεικτικές δοσολογίες


Δημητριακά: 75-100 kg/στρέμμα
Αμπέλια: 300-400 kg/στρέμμα
Λαχανικά: 500 kg/στρέμμα
Φράουλες: 300 kg/στρέμμα
Εσπεριδοειδή: 7-10 kg/δένδρο
Οπωροφώρα: 4-6 kg/δένδρο
Ελιές: 3-12 kg/δένδρο

Για τον ψεκασμό 1-2% (στα 100 kg νερό 1-2 kg ζεόλιθο)