Κτηνοτροφία

Βελτιώνει σημαντικά τη διαδικασία πέψης των ζώων.
Δεσμεύει και αποβάλει από τα ζώα την αμμωνία, το υδρόθειο και τα βαρέα μέταλλα
Μειώνει τις οσμές της κοπριάς σε ποσοστό 100% και την κάνει δυνατότερη.
Προσροφά και αποβάλλει τις μυκοτοξίνες (αφλατοξίνες) οι οποίες είναι δευτερογενείς τοξικοί μεταβολίτες μυκήτων που επηρεάζουν το 25% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων
Σταθεροποιεί το ΡΗ του ζώου.
Αυξάνει το βάρος των ζώων παραγωγής καθώς και την ποιότητα του κρέατός τους.
Αυξάνει την παραγωγή και την ποιότητα γάλατος και την ωοτοκία.
Βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες των ζωοτροφών (λειτουργώντας ως αντισυσσωματικός παράγοντας) αυξάνοντας τη ρευστότητα και μειώνοντας τα επίπεδα υγρασίας